Välkommen till vårt bidragssystem

×
Information
Välkommen till vårt bidragssystem.
På dessa sidor finner du information om stöd och bidrag till föreningar i Köpings kommun.
Vill ni söka bidrag?
För att kunna ansöka om bidrag krävs att ni är dels registrerade och att ni fått ut ett lösen.
Lösen hanteras av Anläggning och föreningsstöd.