Välkommen till vårt bidragssystem

×
Information
Välkommen till vårt bidragssystem.
På dessa sidor finner du information om stöd och bidrag till föreningar i Köpings kommun.
Vill ni söka bidrag?
För att kunna ansöka om bidrag krävs att ni är dels registrerade och att ni fått ut ett lösen.
Lösen hanteras av Anläggning och föreningsstöd.
Barn-ungdomsföreningar
Verksamhetsbidrag (2023)

Ansök senast: 25 februari eller 25 augusti

Bidraget baserar sig på föreningens totala antal sammankomster samt deltagartillfällen och extra ledartillfällen. - Sammankom...

Driftbidrag (2023)

Ansök senast: 25 februari eller 25 augusti

Villkor för att få driftbidrag för föreningar med barn och ungdomsverksamhet - Lokal/anläggning ska vara godkänd av kommunen ...

Intresseföreningar
Verksamhetsbidrag (2023)

Ansök senast: 25 februari eller 25 augusti

Bidraget riktar sig till föreningen som drivs och tillvaratar en viss målgrupps intressen, vilket kan handla om pensionärer, ...

Föreningar med samhällsansvar
Verksamhetsbidrag (2023)

Ansök senast: 25 februari eller 25 augusti

Bidraget riktar sig till förening vars verksamhet arbetar med arbetar för social/ ekonomisk/ ekologisk hållbarhet med Agenda ...

Studieförbund
Verksamhetsbidrag (2023)

Ansök senast: 30 april

Additional information is missing

Samlingslokaler och bygdegårdar
Driftbidrag (2023)

Ansök senast: 25 februari eller 25 augusti

Villkor att få driftbidrag för föreningar som har en samlingslokal/bygdegård - Anläggningen ska klassas som allmän samlingslo...

Övriga bidrag
Jubileumsbidrag (2023)

Ansök senast: löpande

Jubileumsbidrag - Föreningar som ansöker om detta bidrag ska uppfylla följande: - Föreningen ska vara registrerad i Köpings k...